Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνει η χώρα μας εδώ και εννέα χρόνια άλλαξε δραματικά τις συνθήκες της αγοράς, μέσα στις οποίες ιδρύονται, δρουν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα, που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλή αβεβαιότητα, το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει είναι η επιτακτική ανάγκη επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις την περίοδο της κρίσης, συνδέονται με τη μείωση των πωλήσεων, με την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων, με την περιορισμένη δυνατότητα δανεισμού και με την αγορά πρώτων υλών λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων, που για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας ισχύουν ακόμα.

Το αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον οδηγεί στη συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς 1 στις 3 επιχειρήσεις έχει καθυστερημένες οφειλές, είτε σε Δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία, είτε σε τράπεζες – ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρηματίες σήμερα αφενός αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στην αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων απέναντι σε Ταμεία και Δημόσιο και αφετέρου δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς απέναντι στους υπαλλήλους τους, στην καταβολή των μισθών τους. Με την οργάνωση της εξωδικαστικής διαδικασίας δίνεται η ευκαιρία στην ελληνική αγορά να ρυθμίσει τις οφειλές της προς τις τράπεζες, την Εφορία, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους ιδιώτες πιστωτές, με στόχο τη διάσωση της επιχείρησής τους. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ, στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει, ώστε να παραγάγει τα έσοδα που θα της επιτρέψουν την βιωσιμότητά της και την αποπληρωμή της οφειλής της.

Πέραν δε αυτού, επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζομένους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μια αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Η δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις αποσκοπεί στη διασφάλιση της ρευστότητας των εταιρειών, προκειμένου να καλύπτουν τις υπόλοιπες πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες τους, όταν έρχονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις ποσών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έναντι του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων ή των τραπεζών. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει, λόγω της δυσχερούς κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει πολλές επιχειρήσεις, να προβλεφθεί με νομοθετική διάταξη η δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Η προτεινόμενη από το ΟΕΕ ρύθμιση θα αναστείλει το κλείσιμο των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις λειτουργικές ανάγκες τους, αλλά, το σημαντικότερο, θα συνδράμει στη συνέχιση της λειτουργίας τους και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό, χωρίς όμως να είναι ακατάσχετος.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποχρέου. Συνεπώς, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο και αναγκαίο να θεσπιστεί άμεσα, χθες, ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός.

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος