Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 φυσικά και νομικά πρόσωπα άφησαν απλήρωτες οφειλές ύψους 8,333 δισ. ευρώ, εκτινάσσοντας τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο αστρονομικό ποσό των 103,368 δισ., ήτοι το 56,27% του ΑΕΠ που για το 2018 έχει υπολογιστεί το ποσό των 183,7 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έληξαν και λήγουν πολλές φορολογικού χαρακτήρα υποχρεώσεις, το ανωτέρω συνολικό ποσό αναμένεται να αυξηθεί. Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων χρεών (παλαιών και νέων), μέσω ενεργών ρυθμίσεων αλλά και μέσω αναγκαστικής είσπραξης, αυτές ανήλθαν στο ποσό των 4,486 δισ. ευρώ μέχρι τον Οκτώβριο (1,917 δισ. από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και 2,569 δισ. από νέα ληξιπρόθεσμα χρέη), με εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα υπερβούν τα 5 δισ. ευρώ.

Ολοι θυμόμαστε ότι τη μνημονιακή περίοδο το ΔΝΤ αντιδρούσε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, πέραν της πάγιας ρύθμισης που προβλέπει ο ΚΦΔ των μέχρι 12 ή 24 δόσεων και του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος είχε αρχική καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2018, με το γνωστό επιχείρημα ότι είναι «χαριστική» διότι, όπως εκτιμούσε, μπορούσε να δημιουργήσει προσδοκίες για μία ακόμη καλύτερη που ενδεχομένως να έλθει στο μέλλον, άρα θα οδηγούσε σε απροθυμία καταβολής χρεών!!! Αποτέλεσμα, 4.199.379 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη, από τους οποίους σε 1.155.649 έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και σε 1.790.740 δύναται να επιβληθούν.

Με δεδομένα τα προαναφερόμενα μεγέθη αλλά και την παράταση κατά ένα έτος, έως τις 31-12-2018, του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη και των ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν το 2018 στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά παράλληλα και σε μια νέα ρύθμιση για όσους δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό, με στόχο την είσπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων χρεών με την παράλληλη ανακούφιση των φυσικών και νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με εξαίρεση κάποιους λίγους που ενώ έχουν τη δυνατότητα δεν προχωρούν στην καταβολή των οφειλών τους, η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών αδυνατούν πραγματικά να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, θύματα της φορολαίλαπας η οποία ενέσκηψε τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών