Είστε μηχανικός ή επιστήμονας και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μια διεθνή ομάδα υψηλά ειδικευμένου προσωπικού; Θέλετε να δείτε τις τελευταίες εφευρέσεις;Τότε αυτή η επαγγελματική ευκαιρία είναι η σωστή για εσάς!

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναζητεί μηχανικούς και επιστήμονες με πτυχίο μηχανικού, φυσικής, χημείας ή φυσικών επιστημών, για να εργαστούν ως εξεταστές ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα των ακόλουθων τεχνικών πεδίων:

Polymer Chemistry, Ιατρική Τεχνολογία, Χειρισμός και Επεξεργασία, Μέτρηση και Οπτική, Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Τεχνική Χημεία, Μέσα Audio Video και Επεξεργασία Σήματος.

Οσοι προσληφθούν θα αναλάβουν την πραγματοποίηση εξέτασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αναλαμβάνοντας τη χορήγηση και επίλυση πολύπλοκων τεχνικών και νομικών προβλημάτων στη διαδικασία, καθώς και τη διασφάλιση της ομοιόμορφης και αποτελεσματικής εφαρμογής της σύμβασης EPC (European Patent Convention) και άλλων νομικών κειμένων.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

- Να αναλύουν τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς.

- Να μπορούν να ανακτούν τεχνικές πληροφορίες από βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές.

- Να αναλύουν και να συγκρίνουν τα τεχνικά θέματα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

- Να λαμβάνουν αποφάσεις μετά την αξιολόγηση σύνθετων τεχνικών πληροφοριών, την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων και την εξέταση των επιχειρημάτων των μερών.

Τα προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό στη μηχανική, τη φυσική, τη χημεία ή τις φυσικές επιστήμες. Ο τίτλος πρέπει να είναι σχετικός με τους τεχνικούς τομείς που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση κενής θέσης.

Γενικά, πρέπει να έχουν άριστη γνώση (τουλάχιστον C1) μιας επίσημης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και των γνώσεων εργασίας (τουλάχιστον Β2) των άλλων δύο.

Θα συνεκτιμηθεί η εργασιακή εμπειρία στη βιομηχανία.

Ημέρες καριέρας για την πρόσληψη προσωπικού  θα πραγματοποιηθούν στη Χάγη από 4/3/2019 έως 8/3/2019 και στο Μόναχο από 11/3/2019 έως 15/3/2019.

Στο τέλος της διαδικασίας πρόσληψης, οι κατάλληλοι υποψήφιοι είτε διορίζονται απευθείας σε κενή θέση είτε προστίθενται στην ομάδα EPO Talent Pool για περίοδο 18 μηνών.

Η διάρκεια διορισμού είναι τα πέντε έτη στη Χάγη και ο καθαρός βασικός μηνιαίος μισθός κυμαίνεται από 5.500 έως 7.800 ευρώ ανάλογα με την εμπειρία των προσληφθέντων.

Βιογραφικά στη διεύθυνση: https://jobs.epo.org/go/Examiner-jobs/2867701/