Στα δύο έγγραφα της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών και της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων αντίστοιχα, στα οποία επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό που το δικηγορικό μας γραφείο έχει δημοσιοποιήσει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ότι σε περίπτωση εξαγωγής χρυσού προς τρίτη χώρα δεν επιβάλλονται ούτε εξαγωγικοί δασμοί αλλά ούτε και ΦΠΑ, για τον οποίο υφίσταται απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1α Κώδικα ΦΠΑ. Ενώ η τυχόν κατοχή χρυσού χωρίς τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία συνιστά φορολογική παράβαση και όχι λαθρεμπορία. Η δε προσπάθεια εξαγωγής χρυσού χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση και όχι λαθρεμπορία. Η χθεσινή κίνηση της ανακρίτριας είναι μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τη Δικαιοσύνη για ιδιοτελείς σκοπούς, αλλά η Δικαιοσύνη δίνει τις απαντήσεις της. Οι Ελληνες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη  στη Δικαιοσύνη. Δεν υπήρξε ποτέ αδίκημα λαθρεμπορίας. Πρόκειται για ένα κωμικό δημιούργημα. Δεν γνωρίζω αν η Δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως στραφεί κατά αυτών που δημιούργησαν αυτή τη φαρσοκωμωδία.

Ο Αλέξης Κούγιας είναι δικηγόρος του ενεχυροδανειστή