Φόρους Σκανδιναβίας επιβάλλει η Ελλάδα αλλά χωρίς να προσφέρει και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Την επισήμανση αυτή κάνει ο ΣΕΒ και μέσα από το εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία: Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, και σε φόρους και εισφορές από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Για την ακρίβεια, τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανέρχονται σε 48,8% έναντι 44,9% στην Ευρώπη των 28 κρατών-μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλα στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα ξοδεύει πολύ λιγότερα (πέντε ποσοστιαίες μονάδες) απ' ό,τι η μέση ευρωπαϊκή χώρα σε μη μισθολογικές δαπάνες για την παροχή των δημοσίων αγαθών παιδείας, υγείας, άμυνας, τάξης και ασφάλειας, δικαστήρια, εφορίες, τελωνεία, συντήρηση γεφυρών, δρόμων, λεωφορείων κ.λπ.