Γεννηματά Φώφη

12 Ιουνίου 202108 Μαΐου 202121 Νοεμβρίου 202027 Ιουνίου 202009 Μαΐου 202004 Ιανουαρίου 202023 Νοεμβρίου 201920 Απριλίου 201930 Μαρτίου 201907 Ιανουαρίου 201901 Δεκεμβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201804 Αυγούστου 201806 Ιουλίου 201830 Μαρτίου 201817 Μαρτίου 201715 Ιανουαρίου 201619 Ιουνίου 201503 Ιουνίου 201513 Δεκεμβρίου 201109 Αυγούστου 200616 Αυγούστου 2000