Δούκας Χάρης

21 Αυγούστου 202329 Μαρτίου 202318 Φεβρουαρίου 202316 Φεβρουαρίου 202310 Δεκεμβρίου 202212 Οκτωβρίου 202204 Οκτωβρίου 202227 Σεπτεμβρίου 202206 Αυγούστου 202223 Ιουλίου 202230 Ιουνίου 202207 Μαΐου 202204 Απριλίου 202206 Νοεμβρίου 202125 Σεπτεμβρίου 202119 Ιουλίου 202114 Ιουλίου 202115 Μαΐου 202105 Μαρτίου 202115 Ιανουαρίου 202118 Νοεμβρίου 2020