Τσουλέα Ρούλα Γ

30 Μαρτίου 201702 Μαρτίου 201719 Ιανουαρίου 201705 Ιανουαρίου 201715 Δεκεμβρίου 201620 Οκτωβρίου 201606 Οκτωβρίου 201616 Σεπτεμβρίου 201601 Σεπτεμβρίου 201626 Ιουλίου 201625 Ιουλίου 201630 Ιουνίου 201616 Ιουνίου 201614 Ιουνίου 201613 Ιουνίου 201610 Ιουνίου 201609 Ιουνίου 201615 Απριλίου 201610 Δεκεμβρίου 201526 Νοεμβρίου 201505 Νοεμβρίου 201526 Οκτωβρίου 201522 Οκτωβρίου 201506 Οκτωβρίου 201501 Οκτωβρίου 201524 Σεπτεμβρίου 201514 Αυγούστου 201523 Απριλίου 201520 Απριλίου 201505 Απριλίου 201525 Μαρτίου 201520 Μαρτίου 201518 Μαρτίου 201520 Φεβρουαρίου 201507 Οκτωβρίου 2014