Ράπτη Συλβάνα

02 Νοεμβρίου 201904 Μαΐου 201911 Μαΐου 201826 Οκτωβρίου 201711 Ιουλίου 200730 Μαΐου 200706 Δεκεμβρίου 200606 Ιουνίου 200626 Μαΐου 200603 Μαρτίου 200610 Αυγούστου 200430 Δεκεμβρίου 200323 Δεκεμβρίου 200316 Δεκεμβρίου 200309 Δεκεμβρίου 200302 Δεκεμβρίου 200325 Νοεμβρίου 200318 Νοεμβρίου 200311 Νοεμβρίου 200304 Νοεμβρίου 200331 Οκτωβρίου 200330 Οκτωβρίου 200324 Οκτωβρίου 200323 Οκτωβρίου 200322 Οκτωβρίου 200321 Οκτωβρίου 200308 Οκτωβρίου 200307 Οκτωβρίου 200306 Οκτωβρίου 200302 Οκτωβρίου 200301 Οκτωβρίου 200330 Σεπτεμβρίου 2003