625 ελληνικές ακτές, 18 μαρίνες και 9 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία», όπως ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Να σημειωθεί, πως η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως (από τις 52 χώρες που συμμετέχουν) στον αριθμό των διακρίσεων «γαλάζιας σημαίας», καθώς διαθέτει το 15% των βραβευμένων διεθνώς ακτών.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα για εφέτος αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 104 σημαίες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 146 σημαίες.

Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε  4.252 ακτές, 733 μαρίνες και 141 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά η λίστα

Τι είναι και πώς αποκτάται η «γαλάζια σημαία»

Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις και αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο.

Επίσης, η ποιότητα της θάλασσας πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», οτιδήποτε λιγότερο δεν επαρκεί για να διακριθεί μια ακτή.

Πρέπει, επιπλέον, να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής κ.α.

Ο αντίκτυπός της

Πέραν της ίδιας της διάκρισης, που σημαίνει πολλά για την καταλληλόλητα των υδάτων, υπάρχει και μια οικονομική διάσταση.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως «εγγύηση» των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.