Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο που έχει περιέλθει, μέσω διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ, στην εταιρεία APLEKTON HOLDINGS CO. LIMITED συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με γνωμοδότησή του έχει βάλει φρένο στην αξιοποίηση της εν λόγω έκτασης, αφού δεν ενέκρινε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του Ολυμπιακού Ακινήτου, το οποίο η εταιρεία APLEKTON έχει μισθώσει για 40 χρόνια με τίμημα 6,5 εκατ. και ετήσιο μίσθωμα 180.000 ευρώ. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το προεδρικό διάταγμα που προέβλεπε την αξιοποίηση με χρήσεις γης θεματικού πάρκου – αναψυχής, δεν εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής.

Ωστόσο, πριν ακόμα το ΣτΕ αποφανθεί περί της νομιμότητας ή μη του επίμαχου προεδρικού διατάγματος η σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου – μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας APLEKTON – διαβιβάστηκε, όπως προβλέπει ο νόμος, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαιτούμενο προσυμβατικό έλεγχο. Η υπόθεση κρίθηκε σε πρώτο στάδιο από το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με βάση την εκδοθείσα απόφαση το Δικαστήριο έθεσε ως όρο για την υπογραφή της σύμβασης την προηγούμενη έγκριση του προεδρικού διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), για το οποίο δεν είχε εκδοθεί μέχρι τότε η αναγκαία γνωμοδότηση του ΣτΕ.

Μετά την απόφαση αυτή, όμως, και ενώ ακόμα ήταν άγνωστη η κρίση των συμβούλων του ΣτΕ, ασκήθηκε προσφυγή ανάκλησης της απόφασης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ μέρους τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και της εταιρείας.

Στο επόμενο στάδιο ο φάκελος περιήλθε στα χέρια του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, κατά πλειοψηφία, ανέτρεψε τα δεδομένα και ήρε την αναγκαία προϋπόθεση που είχε θέσει το Ζ’ Κλιμάκιο επιτρέποντας την υπογραφή της σύμβασης, πριν καν ακόμα δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ που εντέλει έκρινε μη νόμιμο το προεδρικό διάταγμα.

Μπροστά στο διαμορφούμενο νέο σκηνικό, με τις εκ διαμέτρου αντίθετες αποφάσεις και προ του κινδύνου να βρεθεί ενώπιον εξελίξεων που άμεσα μπορεί να την  επηρεάσουν, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, διά του καθηγητή Νομικής Σχολής Πάνου Λαζαράτου προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (σ.σ. άσκησε το ένδικο μέσο της τριτανακοπής) επικαλούμενη ότι σε όλη αυτή τη δικαστική διαδρομή ουδέποτε κλήθηκε, ούτε από το ΤΑΙΠΕΔ ούτε από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι είχε πρόδηλο έννομο συμφέρον.

Παράλληλα, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας κατέθεσε και αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης (και επομένως και της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και APLEKTON), ζητώντας μάλιστα την έκδοση σχετικής προσωρινής διαταγής.

Εν αναμονή της νέας απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα κρίνει την υπόθεση βάζοντας πλέον στη ζυγαριά και τη γνωμοδότηση του ΣτΕ που έκρινε μη νόμιμο το επίμαχο προεδρικό διάταγμα, νομικοί και δικαστικοί κύκλοι θέτουν μία σειρά από ερωτήματα:

  1. Πώς είναι δυνατόν μετά το φρένο που έβαλε το ΣτΕ να συνεχίζονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση της σύμβασης, ενώ εκλείπει η αναγκαία προϋπόθεση που είναι το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ);
  2. Αν τελικά προχωρήσει η σύμβαση μίσθωσης τι δεσμεύσεις θα αναλάβει η μισθώτρια εταιρεία του για την ιππική χρήση και τους διεθνείς αγώνες;
  3. Ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν με βάση το σχέδιο μίσθωσης, ώστε η Ομοσπονδία να μπορεί απρόσκοπτα να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της έδρας της;
  4. Με το δεδομένο ότι η Ομοσπονδία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο που ελέγχεται και επιχορηγείται από τη ΓΓΑ θα μπορέσει να ικανοποιήσει ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές απαιτήσεις της μισθώτριας εταιρείας;