Επώνυμη έδρα με τίτλο «Εξωπλανητικά Συστήματα και Αστροβιολογία» ιδρύεται στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε δωρεά εταιρείας.

Αστροβιολογία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της πλανητικής επιστήμης που εξετάζει τις συνθήκες που θα επέτρεπαν την εμφάνιση ζωής σε πλανήτες εκτός της Γης, ενώ εξωπλανήτες ονομάζονται οι πλανήτες που ανακαλύπτονται κατά χιλιάδες εκτός του Ηλιακού συστήματος.

Η νέα έδρα ιδρύεται στον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής με δωρεά της εταιρείας Roks Maritime Inc, η οποία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το ίδρυμα.

Η δωρεά θα διατεθεί για την πρόσληψη ενός επισκέπτη καθηγητή/τριας με διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της έδρας, πρόσωπο που θα επιλεγεί κατόπιν εισήγησης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής.

Ακόμα, ένα μέρος της δωρεάς θα διατεθεί για την αναβάθμιση των υποδομών του Εργαστηρίου Αστρονομίας στο οποίο θα φιλοξενηθεί η έδρα.

Προβλέπεται η επίσης η δημιουργία διεπιστημονικής φοιτητικής ομάδας που θα δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της νέας έδρας και θα συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαγωνισμούς της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA.

Πάντως το ΑΠΘ δραστηριοποιείται ήδη στην παρατήρηση εξωπλανητών με τα τηλεσκόπια του ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, ενώ σύντομα θα λειτουργήσει και μεγαλύτερη υποδομή στον αστρονομικό σταθμό του ΑΠΘ στον Χολομώντα.

Οι παρατηρήσεις αυτές αξιοποιούνται στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής διαστημικής αποστολής ARIEL, η οποία προγραμματίζεται να εκτοξευτεί το 2029 για την λεπτομερέστερη παρατήρηση τουλάχιστον 1.000 γνωστών εξωπλανητών.