Των Νάταλι Ντανλίβι Κάμπελ και Σταν Ανταμς

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών για το Εμπόριο (USTR) εγκατέλειψε την πολιτική να υποστηρίζει διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την προστασία των διασυνοριακών ροών δεδομένων, την πρόληψη της αναγκαστικής τοπικής προσαρμογής δεδομένων, τη διαφύλαξη του πηγαίου κώδικα και την απαγόρευση σε χώρες να κάνουν διακρίσεις σε βάρος ψηφιακών προϊόντων με βάση την εθνικότητα. Ηταν μια συγκλονιστική αλλαγή: μια αλλαγή που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του ανοιχτού Διαδικτύου, με όλη την ανταλλαγή γνώσης, την παγκόσμια συνεργασία και το διασυνοριακό εμπόριο που αυτό επιτρέπει.

Το USTR λέει ότι η αλλαγή ήταν απαραίτητη λόγω της εσφαλμένης πεποίθησης ότι οι εμπορικές διατάξεις θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ικανότητα του Κογκρέσου των ΗΠΑ να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για εποπτεία εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά οι εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν ήδη εξαιρέσεις για τέτοιες θεμιτές ανησυχίες και το ίδιο το Κογκρέσο έχει κάνει έρευνα που δείχνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να εμποδίζουν τη χάραξη πολιτικής. Με απλά λόγια, οι ΗΠΑ – όπως και άλλες χώρες που συμμετέχουν σε συμφωνίες του ΠΟΕ – μπορούν να εποπτεύσουν την ψηφιακή τους οικονομία χωρίς να εγκαταλείψουν τον κρίσιμο ρόλο τους ως υπερμάχων του ελεύθερου Διαδικτύου.

Οι πιθανές συνέπειες της αλλαγής της πολιτικής της Αμερικής είναι τόσο εκτεταμένες όσο και επικίνδυνες. Ο φόβος της καταστροφής των εμπορικών δεσμών με τις ΗΠΑ έχει από καιρό αποθαρρύνει άλλους παράγοντες από την επιβολή εθνικών «συνόρων» στο Διαδίκτυο. Αρκετές χώρες προσπαθούν ήδη να μιμηθούν την προσέγγιση της Κίνας στον έλεγχο δεδομένων.

Η συνεχής προσπάθεια που απαιτείται για την προστασία του Διαδικτύου υπερβαίνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Οι πολίτες παντού πρέπει να παροτρύνουν τους ηγέτες τους να προστατεύσουν το Διαδίκτυο από επιθετικά μέτρα ελέγχου στην κοινή πρωτοβουλία του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και στο εσωτερικό των χωρών τους.

Κατά κάποιον τρόπο, το Διαδίκτυο είναι θύμα της δικής του επιτυχίας: έχει γίνει τόσο αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας που το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά η επιβίωση του Διαδικτύου όπως το ξέρουμε σήμερα απέχει πολύ από το να είναι εγγυημένη. Μόνο με μια συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κατακερματίζεται ολοένα και περισσότερο, ότι δεν θα είναι ανασφαλές, ούτε υπό τον έλεγχο των κυβερνήσεων και των εταιρειών.

Η Νάταλι Ντανλίβι Κάμπελ είναι διευθύντρια στο τμήμα North American Government and Regulatory Affairs του Internet Society.

Ο Σταν Ανταμς είναι ειδικός δημόσιας πολιτικής (Lead Public Policy Specialist) για τη Βόρεια Αμερική στο Wikimedia Foundation.