Αρχίζει σε όλους τους δήμους της χώρας σχέδιο εκπαίδευσης του άμαχου πληθυσμού και ενεργοποιούνται ειδικά τμήματα στους δήμους για την Πολιτική Άμυνα.

Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ του 2021 σε κάθε δήμο συστήνεται Γραφείο Πολιτικής Άμυνας ενώ η ενεργοποίησή τους ξεκίνησε έναν χρόνο αργότερα.

Ουσιαστικά, η ΕΛ.ΑΣ θα ξεκινήσει εκπαίδευση των υπαλλήλων και πολιτών οι οποίοι θα συνδράμουν τους αμάχους σε περίπτωση πολέμου.

Όταν ηχήσουν οι σειρήνες

Οι δήμοι θεωρείται ότι θα φροντίσουν για την καθοδήγηση των πολιτών, για συντήρηση και τροφοδοσία τυχόν καταφυγίων και άλλες λεπτομέρειες για την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού. Τα καταφύγια στην Αττική ξεπερνούν τα 900.

Όπως έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και σταθμοί του μετρό μπορούν να αξιοποιηθούν ως καταφύγια. Τα σχέδια έχουν επικαιροποιηθεί και συνδυάζουν τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε πρόσφατες συγκρούσεις όπως η αξιοποίηση των σειρηνών αν καταρρεύσουν οι επικοινωνίες, δηλαδή το 112.

Στα τέλη Νοεμβρίου θα γίνει εκπαίδευση από την ΕΛ.ΑΣ στον δήμο Διονύσου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Ανάλογη πρακτική θα ακολουθηθεί και στους υπόλοιπους δήμους της χώρας.

Η ανακοίνωση του δήμου Διονύσου

Αρχίζει η εκπαίδευση στα πλαίσια της Παλλαϊκής Άμυνας, από τον δήμο Διονύσου στις 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα επίσημα ανακοίνωσε ο δήμος προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις σε μια προ ημερών ανάρτηση του.

Ο δήμος Διονύσου αναφέρει:

«Με αφορμή αναρτήσεις, σχόλια και απορίες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αναφορικά με τις εκπαιδεύσεις πολιτών στα ζητήματα Παλλαϊκής Άμυνας, ο δήμος Διονύσου με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και την υπεύθυνη ενημέρωση των συμπολιτών μας, παραθέτει τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά και επισυνάπτει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα:

1) Στις 28.4.2022 όλοι οι Δήμοι, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Διονύσου, έλαβαν έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών με Α.Π.: 27901 και θέμα «Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας» Εκεί αναφέρεται ότι κατά την 6η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), από τις 21.4.2021, ελήφθη απόφαση, που αφορά σε όλο το φάσμα της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης της χώρας, για την εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου 2641/1998 (ΦΕΚ Α’ 211) με θέμα «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τη  σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η σύσταση του συγκεκριμένου γραφείου γίνεται αυτόματα και δεν απαιτεί εκ μέρους των Δήμων τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.

2) Παράλληλα, στις 11 Μαΐου 2022, ακολούθησε η γνωστοποίηση και δημοσιοποίηση προς τους ΟΤΑ του συγκεκριμένου εγγράφου και από πλευράς Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΚΕΔΕ

3) Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι ο σχετικός Νόμος δεν είναι νέος, καθώς ισχύει από το 1998, η ενεργοποίησή του σε ότι αφορά τους Δήμους πραγματοποιήθηκε μόλις το 2022, με αφορμή τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού.

4) Στις 15 Μαΐου 2022, ο Δήμος Διονύσου έλαβε ηλεκτρονική επιστολή από το Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου (επισυναπτόμενο 3), με αφορμή σήμα που έλαβε από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, στο πλαίσιο μιας πρώτης καταγραφής ενεργειών σε σχέση με την προστασία του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων σχετικά με τις σειρήνες ειδοποίησης, της καταγραφή των καταφυγίων κλπ. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα μία προκαταρκτική / προπαρασκευαστική συνάντηση στο Δημαρχείο Διονύσου, στις 20 Μαΐου 2022, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

5) Πρόσφατα, στις 3 Οκτωβρίου 2023, ο Δήμος Διονύσου έλαβε ηλεκτρονικό αίτημα από το Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου (επισυναπτόμενο 4), προκειμένου να προβεί στην παραχώρηση κατάλληλου χώρου, για την πραγματοποίηση δύο ολοήμερων εκπαιδεύσεων πολιτών του Δήμου μας, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, για θέματα προστασίας άμαχου πληθυσμού.

«Ο Δήμος Διονύσου προωθεί κάθε προληπτική δράση»

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο συνεργασίας, ο Δήμος Διονύσου εναρμονίστηκε με το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την προσέλκυση ενδιαφερόμενων πολιτών της περιοχής, οι οποίοι ενδεχομένως να επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στις εκπαιδεύσεις, κοινοποιώντας στη σελίδα του στο Facebook, τη σχετική ανάρτηση με θέμα: Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α. (ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) του αρμόδιου συντονιστή κ.Κωνσταντίνου Χριστόπουλου (Ανώτερου Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α. και Άμισθου Συνεργάτη για αντίστοιχα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας).

Από όσα εκτέθηκαν, είναι προφανές ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας έχουν την ευθύνη υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών για τα θέματα πολιτικής άμυνας, τις οποίες οι ΟΤΑ οφείλουν να υποστηρίζουν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

Ο Δήμος Διονύσου, όπως οφείλει και έχει την υποχρέωση, θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να προωθεί κάθε προληπτική ή άλλη δράση της Πολιτείας που αποσκοπεί στην προστασία των συμπολιτών μας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της Παλλαϊκής Άμυνας.