Υποχρεωτική αργία είναι η ημέρα των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου καθώς και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου, η Πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου και η γιορτή των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου για τους εργαζόμενους.

Συνεπώς σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Φέτος οι υποχρεωτικές αργίες της 25ης Δεκεμβρίου 2022 και της 1ης Ιανουαρίου 2023, συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή, και δεν μετατίθενται σε άλλη ημέρα, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ).

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: 1 στους 5 εργαζόμενους παγκοσμίως έχει υποστεί βία στη δουλειά

Μεταξύ άλλων επισημαίνουν ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Πώς αμείβονται οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους-ες αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, δικαιούνται:

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως λειτουργούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι για την εργασία άνω των 5 ωρών σε ημέρα Κυριακή υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Πώς αμείβονται οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στις αργίες

Σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους, η ΕΣΗΕΑ σημειώνει πως, όσοι εργάζονται στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τις ημέρες των αργιών των Χριστουγέννων (25.12.2022 και 26.12.2022) και της Πρωτοχρονιάς, αμείβεται ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.8.2022 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Οι πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι δημοσιογράφοι, θα εργαστούν ως εξής:

– Την Παρασκευή 23.12.2022 θα κυκλοφορήσουν, μαζί με τα φύλλα της Παρασκευής, όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου, καθώς και οι αθλητικές εφημερίδες  του Σαββάτου.

– Το Σάββατο, 24.12.2022, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις της Κυριακής και οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής.

– Την Κυριακή, 25.12.2022, Χριστούγεννα και την Δευτέρα, 26.12.2022, 2η μέρα των Χριστουγέννων, δεν θα κυκλοφορήσει  Κ Α Μ Ι Α εφημερίδα.

– Την Τρίτη, 27.12.2022 θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας και οι αθλητικές εφημερίδες.

-Την Τετάρτη, 28.12.2022 και την Πέμπτη, 29.12.2022 θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

– Την Παρασκευή, 30.12.2022 θα κυκλοφορήσουν, μαζί με τα φύλλα της Παρασκευής, όλες εκδόσεις του Σαββάτου, καθώς και οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου.

– Το Σάββατο, 31.12.2022, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις και οι αθλητικές της Κυριακής.

– Την Κυριακή, 1.1.2023 δεν θα κυκλοφορήσει Κ Α Μ Ι Α εφημερίδα.

-Τη Δευτέρα, 2.1.2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας και οι αθλητικές εφημερίδες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπάλληλοι των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν ανήμερα των αργιών, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2022 και 1η  Ιανουαρίου 2023.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ

Οι τεχνικοί τύπου θα εργαστούν κατά τις παραπάνω αργίες ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.