Αν και ο πλανήτης χωρίζει τις χώρες σε ηπείρους και σύνορα, ο πολιτισμός, η πνευματικότητα και οι παραδόσεις είναι οι πιο σημαντικές γέφυρες μεταξύ των λαών. Αυτό συμβαίνει και με τις δύο αδελφές χώρες: την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Στη Ρουμανία, όχι μόνο στην αρχαιότητα – στον Δούναβη (με το ελλ. αρχαίο όνομα Ίστρο) όπου οι Αργοναύτες των αρχαίων Ελλήνων καθιέρωσαν την πολιτιστική τους ταυτότητα χτίζοντας φρούρια και ναούς αφιερωμένους στους θεούς, αλλά ακόμη και σήμερα σε σύγχρονες τοποθεσίες όπως το χωριό «Izvoarele «, επίσης όχι μακριά από το μέρος όπου έχτισε ο Μέγας καί Άγιος Κωνσταντίνος το 328 τήν βυζαντινή του γέυρα, η ελληνική γλώσσα εξακολουθεί να ομιλείται μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλήνων και Ρουμάνων Βλάχων βοσκών.

Η ελληνική γαστρονομία εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρουμανία, ιδιαίτερα με την άφιξη των Φαναριωτών από την Κωνσταντινούπολη και την εγκαθίδρυση της φαναριώτικης κυριαρχίας για δύο αιώνες στην επικράτεια της Βλαχίας και της Μολδαβίας.

Η περίφημη φράση του Έλληνα λόγιου Σεβαστού Κυμενίτη, όταν έφτασε στο Βουκουρέστι για να διδάξει στη Ηγεμονική Ακαδημία «Έχω ξεχάσει την Κωνσταντινούπολη, όλο το Φανάρη είναι εδώ», δείχνει τον εξαιρετικά μεγάλο πληθυσμό των Ελλήνων που είχαν έρθει στίς Ρουμάνικες Χώρες τον 18ο αιώνα να εμπορεύεται, να σπουδάζει σε ρουμανικά εκπαιδευτικά κέντρα ή να διδάσκει σε σχολεία, εξαιτίας τῄν οθωμανική κατοχή στην Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη.

Για την Ελλάδα, η Ρουμανία ήταν το τέλειο πλαίσιο πολιτιστικής ανάπτυξης και συνέχισης των πνευματικών παραδόσεων των Ελλήνων. Η Ρουμανία ήταν ο χώρος ελευθερίας που προσφέρθηκε στον ελληνικό λαό όσον αφορά την ελεύθερη έκφραση στο λογοτεχνικό έργο και τις τέχνες. Οι βιβλιοθήκες στη Ρουμανία μαρτυρούν ένα πλούθος με περισσότερα από 3000 ελληνικά χειρόγραφα που γράφτηκαν στην επικράτεια των ρουμανικών εδάφων κατά την περίοδο των Φαναριωτών. Σε αυτά βρίσκονται τα ιδανικά του ελληνικού λαού για ελευθερία και αγάπη για την πατρίδα.

Ο Ρήγας Βελεστινλής, ο μεγάλος ήρωας της ελληνικής επανάστασης του 1821, αφήνει στις Ρουμάνικες Χώρες ένα αυτόγραφο χειρόγραφο στα ελληνικά με θέμα την «Απώλεια τιμής μέσω της αγάπης». Ο Έλληνας γιατρός Iωάννου Κομνηνού από τη διάσημη βυζαντινή οικογένεια των Κομνηνών και ο γιατρός του βοεβόδα  Κωνσταντίνος Μπραγκοβάνου, συντάσσει το αυτόγραφο ελληνικό χειρόγραφο «Περί της μεταμόρφωσης του ανθρώπου». Από τις ελληνικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα με στενούς δεσμούς με τη Ρουμανία ξεχωρίζουν ο Γεώργιος Αρσάκι ή ο Ευάγγελος Ζάππας. Ο πρώτος ήταν ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας και ο δεύτερος ευεργέτης της Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 παραμένει το ορόσημο της στενής φιλίας μεταξύ των δύο αδελφών χωρών. Τα νέα ιδανικά της ελευθερίας και του νεωτερισμού για την Ελλάδα γεννιούνται στη Μολδαβία μέσα από την πρώτη επανάσταση των Ελλήνων με επικεφαλής τον Αλεξάνδρου Ιψιλάντη. Η Ρουμανία και η Ελλάδα, σήμερα, την 1η Δεκεμβρίου 2022 και την ώρα του Εθνικού Επετείoυ για τη Ρουμανία, παραμένουν δύο αδελφές  χώρες που θα βοηθήσουν η μία την άλλη λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά ιστορία της συνύπαρξής τους στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας.

Χρόνια πολλά Ρουμανία! Καλό σε βρήκα αδελφή Ελλάδα!

  • Πρόξενος της Ρουμάνικης Πρεσβείας στην Αθῄνα