Από πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο χαρακτηρίζεται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η επένδυση των νοικοκυριών για αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με άλλο σύστημα θέρμανσης όπως με λέβητα φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας κ.λπ.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών) που αφορά τη σύγκριση του κόστους θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν 2022-2023 μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογιών (λεβήτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και βιομάζας, αντλιών θερμότητας και τζακιών κλειστού και ανοιχτού θαλάμου).

Με τα σημερινά δεδομένα η μελέτη του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και ετήσιας συντήρησης για τις τεχνολογίες του λέβητα φυσικού αερίου, των αντλιών θερμότητας, του λέβητα βιομάζας, των τζακιών (ενεργειακό και ανοιχτού θαλάμου), κατέληξε στο ότι η απόσβεση των προαναφερόμενων επενδύσεων θα διαρκέσει πάνω από 20 χρόνια, ξεπερνώντας δηλαδή τον υπολογιζόμενο χρόνο ζωής της κάθε τεχνολογίας που είναι τα 15 χρόνια.

Αυτό έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές της κιλοβατώρας ή των καυσόξυλων, ανάλογα, και τη μεγάλη μεταβλητότητα που τις διακρίνει.

Πάντως η μελέτη του ΕΜΠ σημειώνει πως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η αντλία θερμότητας αποτελεί το μοναδικό εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης του οποίου το κόστος θερμικής ενέργειας (€/kWhth) τόσο για τη Ζώνη Β (Αττική) όσο και για τη Ζώνη Γ (Θεσσαλονίκη) είναι μικρότερο (0,09-0,10 ευρώ/κιλοβατώρα) του αντίστοιχου που περιγράφει τον συνήθη λέβητα πετρελαίου (0,156 ευρώ/κιλοβατώρα).

Η έρευνα του ΕΜΠ προχώρησε στη σύγκριση του κόστους θέρμανσης ανά τεχνολογία.  Στα σενάρια που εκπόνησε ελήφθησαν υπόψη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου με τις κρατικές επιχορηγήσεις (Οκτώβριος – Νοέμβριος), το επίδομα θέρμανσης που δίνεται στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, οι τιμές αγοράς για τη βιομάζα (πέλετ) και ξύλα αλλά και οι συντελεστές απόδοσης ανά τεχνολογία.

Με βάση το βασικό σενάριο θέρμανσης που θέλει τις θερμικές ανάγκες ενός μέσου νοικοκυριού να προσεγγίζουν τις 3.000 kWhth (θερμικές κιλοβατώρες)/4μηνο ή ισοδύναμα τις 4.500 kWhth/σεζόν (Οκτώβριος ’22 – Μάρτιος ’23) και τη μετατροπή των μονάδων μέτρησης κάθε καυσίμου σε kWhth, αναδεικνύονται τα εξής:

Η αντλία θερμότητας σε περιοχές της Ζώνης Β, όπως η Αθήνα, κοστίζει στα νοικοκυριά 0,09 ευρώ/kWhth (ωφέλιμη θερμική ενέργεια). Αρα η συνολική δαπάνη θέρμανσης είναι στα 405 ευρώ. Αν όμως ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται 1.200 κιλοβατώρες) του νοικοκυριού, τότε το κόστος ανεβαίνει στα 894 ευρώ.

Η αντλία θερμότητας σε περιοχές της Ζώνης Γ, όπως η Θεσσαλονίκη, έχει κόστος 0,10 ευρώ/kWhth. Η συνολική δαπάνη θέρμανσης είναι στα 450 ευρώ. Αν όμως ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται 1.200 κιλοβατώρες), τότε η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 945 ευρώ.

Με έναν συνήθη λέβητα πετρελαίου το κόστος θέρμανσης είναι στα 0,154 ευρώ. Αρα ένα νοικοκυριό θα ξοδέψει 693 ευρώ.

Για μία οικογένεια με δύο παιδιά που θερμαίνεται με λέβητα πετρελαίου, ζει στην Αθήνα και δικαιούται επίδομα, το κόστος κατεβαίνει στα 0,107 ευρώ/kWhth. Θα δαπανήσει 481,5 ευρώ.

Για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά που ζεσταίνεται με λέβητα πετρελαίου, ζει στη Θεσσαλονίκη και παίρνει επίδομα, το κόστος μειώνεται περισσότερο, στα 0,076 ευρώ/kWhth. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 342 ευρώ.

Η θέρμανση με λέβητα φυσικού αερίου για ένα νοικοκυριό που ζει στην Αθήνα θα κοστίσει 0,194 ευρώ/kWhth. Τη χειμερινή σεζόν θα δαπανήσει συνολικά 873 ευρώ.

Μία οικογένεια που ζει στη Θεσσαλονίκη θα έχει κόστος θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου 0,175 ευρώ/kWhth και θα δαπανήσει συνολικά 787,5 ευρώ.

Το ενεργειακό τζάκι έχει κόστος 0,188 ευρώ/kWhth. Η συνολική δαπάνη για τη χειμερινή σεζόν υπολογίζεται σε 846 ευρώ.

Για εκείνους που θερμαίνονται με λέβητα βιομάζας το κόστος θέρμανσης με πέλετ ξύλου είναι στα 0,197 ευρώ/kWhth. Ετσι το συνολικό κόστος είναι στα 886,5 ευρώ.

Τα ηλεκτρικά σώματα (σόμπες, καλοριφέρ, αερόθερμα κ.λπ.) έχουν κόστος θέρμανσης 0,326 ευρώ/kWhth. Η συνολική δαπάνη για τον χειμώνα ανέρχεται στα 1.467 ευρώ.

Το κλασικό τζάκι ανοιχτού θαλάμου κοστίζει 0,375 ευρώ/kWhth. Η συνολική δαπάνη εκτινάσσεται στα 1.687 ευρώ.