Το τζάμπα πέθανε! Δωρεάν χρήμα δεν υπάρχει πιά, όπως και οι κρατικές εγγυήσεις στα δάνεια. Για κάθε ένα ευρώ που βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση μιας επένδυσης, οι ιδιώτες από κοινού με  εμπορικές Τράπεζες και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς θα βάζουν άλλο ένα. Ένα σχήμα 50-50, γεγονός που σημαίνει απλά και καθαρά: ανάληψη ρίσκου. Χωρίς ρίσκο από τον ιδιώτη δεν υπάρχει επένδυση!

Η αναφορά γίνεται για το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτό για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας εξ αυτών είναι η καταλυτική συμβολή τους στην αύξηση του ΑΕΠ – μια αύξηση λίγο κάτω από το 3 % €. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το ποσό των  12,7 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμο στο Ταμείο Ανάκαμψης θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Μάλιστα, όπως εκτιμάται, με «μαγιά» τα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούν, αν όλα πάνω καλά, να κινητοποιηθούν κεφάλαια που θα συνδράμουν την υλοποίηση επενδύσεων συνολικής αξίας 31,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. δισ.

Εν ολίγοις, η μόχλευση κεφαλαίων είναι και το μυστικό της επιτυχίας του Ελληνικού Σχεδίου και η μόχλευση κεφαλαίων αφορά αποκλειστικά τις ιδιωτικές επενδύσεις με κριτήρια αγοράς.

Ας επαναλάβουμε τις βασικές αρχές:

–        H μέγιστη χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%.

–        Τα δάνεια θα χορηγηθούν χωρίς κρατικές εγγυήσεις.

–        Η συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών κατανέμεται ως εξής: Τράπεζες και Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί  τουλάχιστον 30% και ιδιώτες επενδυτές 20%.

–        Χρηματοδότηση μόνο επιλέξιμων έργων βάσει των στρατηγικών πυλώνων που δεν είναι άλλοι από την Πράσινη Ανάπτυξη, τη Ψηφιακή Μετάβαση, την Εξωστρέφεια, την Καινοτομία αλλά και τη Μεγέθυνση μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Συνεργασιών.

–        Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα έχει άποψη και δεν θα κατευθύνει επενδύσεις, ενώ τα δάνεια στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης θα δοθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω Διεθνών Χρηματοπιστωτικών  Ιδρυμάτων (IFIs) και του Τραπεζικού Συστήματος.

–        Το ίδιο θα συμβεί και τα «εργαλεία» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων όπως η δημιουργία των νέων Funds Of Funds. Τα funds που θα επιλεγούν στο τέλος του επενδτικού κύκλου θα χρειαστεί να επιστρέψουν κεφάλαια με αποδόσεις.

Η επιλογή που έγινε ως προς την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν δάνεια ιδιωτικών επενδύσεων κάνει και τη μεγάλη διαφορά για το πολιτικό σύστημα, την οικονομία και την αγορά.