«Τρέχει» το υπουργείο Παιδείας για να φέρει φέτος την εσωτερική αξιολόγηση – τη λεγόμενη αυτοαξιολόγηση – στα σχολεία της χώρας, με την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού να μετατίθεται για την επόμενη χρονιά, καθώς δεν υπάρχει ακόμη κανένα συγκεκριμένο σχέδιο που να έχει εγκριθεί.

Το μόνο βέβαιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», είναι ότι η ατομική αξιολόγηση θα αφορά τη «βαθμολόγηση» του έργου του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο, ενώ αυξημένες αρμοδιότητες σε αυτό θα έχουν ο διευθυντής του σχολείου και ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου (ο πρώην σχολικός σύμβουλος, θεσμός όμως που επανέρχεται σύντομα στα σχολεία με τον επόμενο νόμο του υπουργείου Παιδείας). Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται βέβαια και για το ακαδημαϊκό τους προφίλκαι τα μέσα που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία (νέες τεχνολογίες, μεθόδους συνεργατικής κ.ο.κ). Από την πλευρά τους, οι σχολικοί σύμβουλοι θα έχουν στις αρμοδιότητές τους και το να παρακολουθούν περιοδικά τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών στις τάξεις.

Τα παραπάνω, δηλαδή όλες οι λεπτομέρειες της ατομικής αξιολόγησης, θα περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις δομές της εκπαίδευσης που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα ως τα Χριστούγεννα. Η αξιολόγηση, όπως είναι φυσικό, θα συνδεθεί με μεγάλα προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ στόχος είναι να αναλυθούν οι αιτίες των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών στις τάξεις και να ανατραπεί αυτή η πορεία.

Κατά τα άλλα, η εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων έπρεπε να έχει αρχίσει, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Σεπτέμβριο που πέρασε. Αυτή θα περιλάμβανε τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου, σχεδιασμού δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών στα σχολεία, ενώ όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και σε αυτόν να αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Κάτι τέτοιο, βέβαια, ως σήμερα δεν έχει γίνει στα περισσότερα σχολεία.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα οργανωθούν τα παραπάνω, καθώς τα σχολεία φέτος είναι σε μεγάλο βαθμό αποδιοργανωμένα, από τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και των μέτρων ασφαλείας και ελέγχου των τάξεων και των μαθητών.

Πάντως, η υπουργική απόφαση για την εσωτερική αξιολόγηση των σχολείων είναι ήδη έτοιμη από το υπουργείο Παιδείας, μετά την επεξεργασία της από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στέλνεται στα σχολεία τα επόμενα 24ωρα.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ηπροώθηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και της αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων είναι μία από τις βασικές προτεραιότητές της και τελευταίας έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Παιδεία, κάτι που όμως ο Οργανισμός συνδέει και με την πραγματική αυτονομία της σχολικής μονάδας, ωστόσο ως σήμερα δεν έχουμε δει να εφαρμόζεται στην εκπαίδευση της χώρας.

Τι προβλέπεται

Οπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

1. Θα συντάσσεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς μια ετήσια απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σε κάθε σχολική μονάδα αναφορικά με το εκπαιδευτικό έργο της. Στην έκθεση αυτή θα περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας που σχεδιάστηκαν, καθώς και ο βαθμός επίτευξης όλων των επιμέρους στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να αναρτάται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας.

2.Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης του κάθε σχολείου, καθώς και την ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, θα διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών.

3.Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021 να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

4.Τα παραπάνω θα γίνονται σε συνεργασία με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις του σχολικού συμβουλίου. Ετήσιες εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων θα συντάσσονται και από την Αρχή για την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΔΙΠΠΔΕ).

Η διαδικασία θα γίνεται με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου (εγκρίνεται από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου καθώς και τον διευθυντή εκπαίδευσης).