Η επιστημονική συναίνεση για την έκτη κρίση της εξαφάνισης των ειδών και για την ανθρώπινη αιτιώδη συνάφεια, όπου οι προηγούμενες ήταν γεωλογικής προέλευσης, δεν αμφισβητεί πλέον την έκταση και την επιτάχυνση της καταστροφής μετά τις βιομηχανικές επαναστάσεις.

Αντιμέτωποι με αυτή την παρατήρηση, οι πρακτικές των πολιτών μεταβάλλονται σιγά σιγά. Αυτό ισχύει και για τις ακαδημαϊκές πρακτικές οι οποίες, μακριά από την αποκοπή τους από τον κόσμο, επηρεάζονται από τις πρώτες, όπως φαίνεται από την εμφάνιση του πεδίου της περιβαλλοντικής ιστορίας στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, και μετά στο πεδίο την ιστορία των ζώων από τη δεκαετία του 1980. Και οι δύο τροφοδοτούν τους διάλογους τους με τις σύγχρονες δημοκρατικές ανησυχίες.

Τι μπορεί να φέρει αυτό το τελευταίο πεδίο στις ανθρώπινες και κοινωνικές επιστήμες και, μέσω αυτών, στις κοινωνικές συζητήσεις; Τα τελευταία χρόνια, η «στροφή των ζώων» στην ιστορία έχει οδηγήσει στην εξέταση ζώων, άγριων και οικιακών, για αυτά που είναι, δηλαδή για αισθανόμενα άτομα, που βιώνουν πόνο και ευχαρίστηση. Το να το κανείς αυτό σημαίνει να αναγκάσεις τον εαυτό σου να δει τι βλέπει κανείς ελάχιστα: ζωικές εμπειρίες και ζωές σε έναν όλο και περισσότερο ανθρωποποιημένο κόσμο.

Ανοδος της λαβής

Συμμετέχοντας σε αυτή την άσκηση και παρατηρώντας έτσι τις σχέσεις των ζώων με τους ανθρώπους με την πάροδο του χρόνου, οι ιστορικοί τονίζουν την άνοδο της λαβής. Στο περιβάλλον τους, οι μη άνθρωποι βλέπουν τα εδάφη τους να υπόκεινται σε αυξανόμενες καταπατήσεις ή καλούνται να παραμείνουν στα όρια προστατευόμενων περιοχών – αποθεματικά, θεσμοθετημένα σε όλες τις ηπείρους από τον 19ο αιώνα. Είναι αντικείμενο ολοένα και περισσότερο διεισδυτικών μεθόδων διαχείρισης, ενώ, από τη δεκαετία του 1950, ο εγκλισμός των ζώων στους αστικούς ζωολογικούς κήπους φαίνεται να αποτελεί κεντρικό στοιχείο των προγραμμάτων προστασίας.

Αλλά οι σχέσεις με τους ανθρώπους δεν είναι μόνο περιορισμοί. Σκεπτόμενοι, συγγραφείς, ακτιβιστές και ανώνυμοι άνθρωποι πάντοτε έδρασαν για να μαλακώσουν την κυριαρχία. Φέρνοντας αυτές τις μαρτυρίες από τις σκιές, τα ιστορικά έργα φωτίζουν την ενδεχόμενη φύση των υποδουλωμένων παροξυσμών. Αυτές, που συνδέονται βεβαίως με τη μεγάλη κοινωνικοοικονομική και πολιτική δυναμική, όπως η επέκταση του βιομηχανικού καπιταλισμού ή του αποικισμού, που σηματοδοτούν ανθρώπινες ζωές όσο και ζωικές ζωές, ήταν μόνο μία από τις πολλές. τους άλλους. Εάν υπήρχαν άλλες δυνατότητες και πιο ευέλικτες μορφές συνύπαρξης, υπάρχουν και άλλες επιλογές. ένα από τα κύρια μαθήματα στην ιστορία παραμένει εδώ ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Η Violette Pouillard είναι ερευνήτρια του FWO στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και του Πανεπιστημίου της Γάνδης

FNRS στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών