Η Καρδίτσα είναι η πόλη του ποδηλάτου.

Και το αποδεικνύει καθημερινά και συνεχώς με ποδηλατικές πράξεις. Όπως αυτή: Ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουν υιοθετήσει στην καθημερινή τους λειτουργία ή προβάλλουν και προωθούν λύσεις κινητικότητας, όπως χρήση ποδηλάτου ή cargo – bike για τις επαγγελματικές μετακινήσεις – μεταφορές τους, την εξυπηρέτηση των πελατών, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού να είναι μειωμένα σε ποσοστό 20%.

Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα και πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου.

Για ακόμη μία φορά η Καρδίτσα πρωτοπορεί στον τομέα του ποδηλάτου και της βιώσιμης κινητικότητας.Μπράβο.