Καινούργια δεδομένα στις ενοικιάσεις οχημάτων mini van με οδηγό εισάγει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε από τους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, η νέα ΚΥΑ ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τα τουριστικά γραφεία και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Οι κυριότερες αλλαγές που εισάγει η νέα ΚΥΑ, είναι:

* Καταργείται η υποχρέωση που προέβλεπε ότι τα συγκεκριμένα προς εκμίσθωση οχήματα (mini van) θα έπρεπε να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ. εκ.

* Στο εξής, τα προς εκμίσθωση mini van θα πρέπει πλέον να διαθέτουν τεχνολογικές προδιαγραφές κατηγορίας εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερες.

* Ο ελάχιστος χρόνος της σύμβασης ολικής μίσθωσης των mini van -μέσω προκρατήσεως των συγκεκριμένων οχημάτων- καθορίζεται στις τρεις ώρες και για τα νησιά της χώρας (πλην της Κρήτης και της Εύβοιας), και σε μισή ώρα από το Μάιο έως και τον Αύγουστο, όπως ήδη ισχύει με προγενέστερη νομοθετική ρύθμιση.

* Επιπλέον, ορίζεται ότι το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό (ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με σύμβαση διάρκειας τριών ωρών) θα ανέρχεται στα 180 ευρώ, ενώ η μίσθωση με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών θα κοστίζει 80 ευρώ.

* Προστίθενται τρεις επιπλέον προϋποθέσεις για τους οδηγούς των συγκεκριμένων εκμισθούμενων οχημάτων:

– Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.

– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.

– Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.