Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Άρης, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (13/04) πραγματοποιήθηκε χωρίς εκπλήξεις.

Όπως είχε προαναγγελθεί, αποφασίστηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ και θα εκτελεστεί από την εταιρία Amani Swiss, συμφερόντων της οικογένειας Καρυπίδη στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των μετοχών της ΠΑΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της κίτρινης ΠΑΕ αναφέρει:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, η οποία αποφάσισε την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 30/06/2018, την εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.000.000,00 ευρώ».