Σαν σήμερα πριν από 93 χρόνια, ο ΠΑΟΚ απέκτησε και επισήμως σάρκα και οστά με την έγκριση του καταστατικού ίδρυσής του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.