Αλλαγές στην εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης φέρνει το υπουργείο Παιδείας καθώς εφεξής θα λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση, που έχει αποσταλεί για την έκδοση ΦΕΚ, καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής φοιτητών στα:

  • Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  • Τµήµα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  • Τµήµα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η απόφαση καθορίζει τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα, τους συντελεστές βαρύτητας και τα κριτήρια βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, καθώς επίσης και τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπο εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και τις διαδικασίες συμμετοχής.

Δείτε τι προβλέπει όλη η ΚΥΑ

moysikesspoydes