Την «έξοδο» από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) συνολικά 2.800 υπαλλήλων και το κλείσιμο περίπου 200 ζημιογόνων υποκαταστημάτων, προβλέπει μελέτη για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητας της επιχείρησης, που έχει περιέλθει σε κατάσταση  οικονομικής ασφυξίας.

Τη σχετική μελέτη, που εκπόνησε η εταιρεία συμβούλων Price Waterhouse Coopers (PWC),  αναμένεται να συζητήσει την ερχόμενη Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της ριζικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης που ζητούν η Πολιτεία και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ-Υπερταμείο).

Ήδη, ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ (μητρική εταιρεία) ανήλθε το 2017 σε 310,7 εκατ. ευρώ, έναντι 311,7 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένος κατά 0,3%, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν, αντίστοιχα, στα 15,9 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 2016. Τα στοιχεία για το 2018 δείχνουν επιδείνωση των οικονομικών δεικτών των ΕΛΤΑ, που προϋπολογίζουν και νέα μείωση του κύκλου εργασιών τους για το 2019 με περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού αποτελέσματος.

Η υλοποίηση της μελέτης της PWC αναμένεται να ξεκινήσει ευθύς αμέσως μετά την έγκρισή της από το Δ.Σ των ΕΛΤΑ.

Το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο εκτιμάται ότι θα δώσει λύσεις στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, θα εξορθολογίσει το κόστος λειτουργίας τους και θα δείξει τον οδικό χάρτη για αύξηση των εσόδων από άλλες δραστηριότητες πλην του επιστολικού ταχυδρομείου, που ήδη έχει υποστεί καθίζηση παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη της PWC εισηγείται το σταδιακό κλείσιμο περίπου 200 ζημιογόνων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, την ενίσχυση υφιστάμενων καταστημάτων και τη σταδιακή αποχώρηση μέσω κινήτρων εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης με ορίζοντα πενταετίας, συνολικά 2.800 υπαλλήλων. Σε πρώτη φάση, η μελέτη εισηγείται την άμεση απομάκρυνση 1.806 ατόμων.

Ακόμα, στις άμεσες ενέργειες συγκαταλέγεται η απορρόφηση της εταιρείας Ταχυμεταφορών από τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να δοθεί έμφαση στο συγκεκριμένο τομέα και να ενισχυθεί περαιτέρω η εκμετάλλευση του δικτύου.

Ταυτόχρονα, προτείνεται να δημιουργηθεί μια δυναμική ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του Οργανισμού, με δυνατότητες ευρύτατης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, προτείνεται να διευρυνθεί το δίκτυο λιανικής πώλησης και μέσω κινήτρων, να πωλούν το προϊόν των ΕΛΤΑ και οι 1.500 εποχικοί εργαζόμενοι.

Στο πλάνο βιωσιμότητας εντάσσεται και η δημιουργία pre-paid κάρτας των ΕΛΤΑ για τη στήριξη των πελατών τους, ενώ έχει αποφασιστεί να υπάρξουν συνέργιες και με άλλες θυγατρικές του Υπερταμείου.

Η διοίκηση του Υπερταμείου φέρεται να έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για ενίσχυση των εσόδων των ΕΛΤΑ, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, θέτοντας ποσοτικοποιημένους στόχους (Key Performance Indicators) με πιο αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Για τα ΕΛΤΑ, το εντονότερο πρόβλημα σχετίζεται με τη στενότητα των ταμειακών διαθεσίμων τους, εξαιτίας της πτώσης του παραδοσιακού ταχυδρομείου και της απώλειας ορισμένων μεγάλων πελατών, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση είσπραξης του συνόλου της αποζημίωσης της «Καθολικής Υπηρεσίας», αλλά και των συσσωρευμένων οφειλών φορέων του ελληνικού δημοσίου.

Στην κατεύθυνση αυτή, βρέθηκε λύση με τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, πρόκειται να συμψηφιστεί οφειλή των ΕΛΤΑ ύψους 15 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, με την αμοιβή των ΕΛΤΑ (18-20 εκατ. ευρώ περίπου) για τη προώθηση των λογαριασμών της.

Σε ό,τι αφορά την είσπραξη του συνόλου της αποζημίωσης της «Καθολικής Υπηρεσίας» των τελευταίων ετών, αλλά και των συσσωρευμένων οφειλών φορέων του ελληνικού δημοσίου, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη.

Τα ΕΛΤΑ διεκδικούν 150 εκατ. ευρώ από την «Καθολική Υπηρεσία» από το 2013 και μετά, ποσό για το οποίο αναμένεται σχετική έγκριση της Ε.Ε (γνώστες της αγοράς υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση της έγκρισης οφείλεται καθαρά σε ολιγωρία του υπουργείου Οικονομικών). Επίσης, διεκδικούν 25 εκατ. ευρώ από φορείς του δημοσίου.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να λάβουν 15 εκατ. ευρώ, που αποτελεί μέρος της οφειλής του δημοσίου για την «Καθολική Υπηρεσία», για τη χρήση του 2017.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, τα ΕΛΤΑ οφείλουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 115 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ μέσω της Ομοσπονδίας τους (ΠΟΣΤ), επισημαίνουν ότι στο πλάνο της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑ συμπεριλαμβάνονται χιλιάδες απολύσεις (οι περισσότερες εντός του 2019), μειώσεις μισθών και κουπόνια αντί μισθού, συρρίκνωση των καταστημάτων και του δικτύου διανομής, εκχώρηση του έργου σε ιδιώτες ανταγωνιστές και υποβάθμιση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

«Η άρνηση των αρμόδιων υπουργείων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, σε συνδυασμό με τις μεθοδεύσεις του Υπερταμείου και της διοίκησης και, βεβαίως, τις προσδοκίες των πολλών και ισχυρών ανταγωνιστών, μας οδηγούν στην εξαφάνιση», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΤ.

«Έπρεπε να περάσουν πέντε μήνες», προσθέτει η ΠΟΣΤ, «για να παρουσιάσει η διοίκηση στο Δ.Σ. της εταιρείας πρόταση, που εκπονήθηκε από την P.W.C., κατόπιν εντολής της, για το μέλλον των ΕΛΤΑ. Η πρόταση αυτή θα επεξεργαστεί, θα οριστικοποιηθεί και θα εισαχθεί προς ψήφιση».