Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο η πρώτη φάση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών. Στο διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή 263 ομάδες μαθητών.

Μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν πρωτότυπες προτάσεις για τη χρήση και την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών (arduino, raspberry Pi, thymio, Edison, Mbot. ESP32 κ.ά.), τρισδιάστατων τεχνολογιών σάρωσης-σχεδιασμού-εκτύπωσης και ανοιχτού λογισμικού.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες μαθητών από δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ. Έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που δεν επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων.

Κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν οι 100 καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες (νηπιαγωγεία-δημοτικά-γυμνάσια-λύκεια-ΕΠΑΛ-ΙΕΚ), τις όποιες οι αντίστοιχες ομάδες θα κληθούν να τις υλοποιήσουν έως τις 27 Απριλίου 2019. Έχει ήδη συγκροτηθεί η επιτροπή αξιολόγησης και όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως τις 6 Ιανουαρίου.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού η οργανωτική-επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τα τρία καλύτερα έργα ανά κατηγορία, τα οποία θα παρουσιαστούν στην Αθήνα.