Υπουργεία και δημόσιοι φορείς αναμένεται να ενισχυθούν με 5.500 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ. Μάλιστα, η ανακοίνωση της προκήρυξης είναι θέμα χρόνου.  Η συνολική διάρκεια απασχόλησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ ορίζεται στους 12 μήνες, ενώ σκοπός του είναι τόσο η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση όσο και η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας (brain drain), το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Το κόστος του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στα 90 εκατομμύρια ευρώ.
Ωφελούμενοι του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς, καθώς και ομογενείς οι οποίοι προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών.
Οι επιτυχόντες πρόκειται να προσληφθούν στους φορείς – υποδοχείς, οι οποίοι, σύμφωνα με την απόφαση, είναι τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού και Υγείας, καθώς και οι εποπτευόμενοι από τα συγκεκριμένα υπουργεία δημόσιοι φορείς.
Είναι ενδεικτικό πως το υπουργείο στο οποίο αναμένεται να «ανοίξουν» οι περισσότερες θέσεις είναι αυτό της Υγείας, ενώ ακολουθούν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σε ό,τι αφορά τον μισθό των ωφελουμένων, οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) φτάνουν έως 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ.

Ο μισθός

Μάλιστα, όσοι ωφελούμενοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο μισθός τους προσαυξάνεται, μηνιαίως, κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως και διαμορφώνεται ως εξής:
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ.
* Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών: για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.
Διευκρινίζεται, βέβαια, πως οι ωφελούμενοι, οι οποίοι διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών, λαμβάνουν ως μισθό το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία.
Θα πρέπει να επισημανθεί πως καταβάλλεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες ωφελουμένων, όπως για παράδειγμα επίδομα 150 ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών. Παράλληλα, θα καταβληθούν και εφημερίες για τις ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), εφόσον προβλέπονται. Μάλιστα, η καθημερινή εφημερία ορίζεται στα 73 ευρώ, η εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, έως 108 ευρώ και η εφημερία Κυριακής έως 125 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από