Πανέμορφες εικόνες από την Κροατία. Γερανοί φόρτωσης στο λιμάνι φωτίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν μια εξωπραγματική ομορφιά, σαν ζωντανά πλάσματα που χορεύουν