Ο Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος και ο Περικλής Δημητρολόπουλος λείπουν σε άδεια