Για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ο Δήμος Ηρακλείου προσλαμβάνει εποχικό προσωπικό, 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο τμήμα πρωτοκόλλου του δήμου, στο κτίριο της Λότζιας έως τις 27 Ιουλίου.