Την ώρα που οι υπουργοί παίζουν με τις λέξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις, η κυβέρνηση έρχεται με τον πλέον επίσημο τρόπο να κλειδώσει τη μείωσή τους από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Με εγκύκλιό του για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2019, ο Γιώργος Χουλιαράκης δίνει ξεκάθαρη εντολή στα ασφαλιστικά ταμεία να εφαρμόσουν την ψηφισμένη διάταξη που προβλέπει κούρεμα έως 18% τόσο στις κύριες όσο και στις  επικουρικές συντάξεις.  
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δαπάνες για χορήγηση συντάξεων τοποθετούνται στα 25,4 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή προβλέπει και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Φέτος το σχετικό κονδύλι έχει διαμορφωθεί στα 28,9 δισ. ευρώ. Δηλαδή για το επόμενο έτος προβλέπεται μια μείωση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 3,23 δισ. ευρώ με το μαχαίρι που μπαίνει στις αποδοχές των συνταξιούχων.
Με την εγκύκλιό του ο Γιώργος Χουλιαράκης βάζει αυστηρά όρια δαπανών για να επιτευχθεί η πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής για πρωτογενές πλεόνασμα 3,96% του ΑΕΠ το 2019 και δημοσιονομικό χώρο 866 εκατ. ευρώ. Η εγκύκλιος τοποθετεί το ανώτατο όριο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για το 2019 στα 49,743 δισ. ευρώ και προσθέτοντας τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 7,3 δισ. ευρώ προσδιορίζει στα 57,043 δισ. ευρώ την οροφή των δαπανών για το επόμενο έτος.
Ετσι, οι δαπάνες για χορήγηση συντάξεων τοποθετούνται στα 25,4 δισ. ευρώ, οι δαπάνες των ΟΤΑ στα 6,8 δισ. ευρώ, οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ στα 4,8 δισ. ευρώ και οι δαπάνες των νοσοκομείων τοποθετούνται στα 3,1 δισ. ευρώ.
Στην εγκύκλιο Χουλιαράκη υπογραμμίζεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανεμηθούν ορθά οι πιστώσεις των φορέων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και κατά προτεραιότητα, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελαστικές δαπάνες, και να ελαχιστοποιηθούν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.
Επίσης αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται διακριτή μείζονα κατηγορία για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών.