Εσοδα ισοδύναμα με αυτά του ΕΝΦΙΑ, και ακόμα περισσότερα, θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα αν η χρήση καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών έφτανε στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα του ΙΟΒΕ αναφορικά με την πορεία των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής μετά την επιβολή των capital controls. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του Ιδρύματος, τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά 21% (3,3 δισ. ευρώ) αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ. Με βάση μια πιο ομοιογενή διείσδυση χρήσης καρτών ανά κλάδο και περιοχή, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά:
– 25% (3,9 δισ. ευρώ) αν το μερίδιο χρήσης καρτών στον κλάδο εστίασης έφθανε το μερίδιο του κλάδου στην ιδιωτική κατανάλωση.
– 12% (2 δισ. ευρώ) αν οι πληρωμές καρτών με ελεύθερους επαγγελματίες έφθανε το μερίδιο των υπηρεσιών τους στην ιδιωτική κατανάλωση.
– 8% ή 1,3 δισ. ευρώ ή 5,9%, ήτοι 930 εκατ. ευρώ, αν η χρήση καρτών στην ηπειρωτική Ελλάδα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, και στη νησιωτική Ελλάδα αντίστοιχα προσέγγιζε το μερίδιο των περιοχών αυτών στο ΑΕΠ.
Η διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη φορολογική συμμόρφωση, συμβάλλοντας τουλάχιστον στο 50% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2017.
Η Ελλάδα παραμένει στην έβδομη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την αξία συναλλαγών με κάρτα ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στη χώρα μας το ποσοστό το 2017 ήταν 20,1%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν το 2016 στο 34,9%.