Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν την Τετάρτη έξω από το υπουργείο Παιδείας οκτώ επιστημονικές ενώσεις/ σύλλογοι μαθημάτων ειδικοτήτων ενάντια στο καθεστὠς των αναθέσεων των διδακτικών τους αντικειμένων σε εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, την παύση της πρακτικής των αναθέσεων των μαθημάτων ειδικοτήτων, την άμεση σύσταση όλων των οργανικών θέσεων που απαιτούνται και μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών στην εκπαίδευση.

Παράλληλα καλούν σε συμπόρευση τις Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, τα πρωτοβάθμια Σωματεία Εκπαίδευσης, τις Ενώσεις Γονέων, Σωματεία και Συλλογικότητες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αναφέρουν ότι «κάθε ώρα μαθήματος ειδικότητας που ανατίθεται σε άλλον εκπαιδευτικό, μπορεί να οδηγήσει στην ανεργία έναν συνάδελφό μας».