Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμμτος δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων για παιδιά της Γ" Λυκείου στο Πνευματικό Κοινωνικό Κέντρο “ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ”.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας υλοποιείται για 11η χρονιά και αφορά μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του δήμου Θεσσαλονίκης, από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες. Ειδικότερα, τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019 θα αρχίσουν στις 20 Αυγούστου 2018 και αιτήσεις συμμετοχής μαθητών της Γ΄ Λυκείου θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 14:00 έως τις 21:00 στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «Πορτοκαλιάν» (Σπάρτης 6Α ). Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310-848734 (14:00-21:00) και 2310-509013 (07:00-15:00).
Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα για τις υπόλοιπες τάξεις (Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου) θα ξεκινήσουν με την έναρξη του σχολικού έτους.