Την Τρίτη 12 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πολυαναμενόμενη προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ, η οποία και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Πρόκειται για προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 588 θέσεων μόνιμου τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο και θα απασχοληθεί για τη στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη, στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αναλογούν 24 θέσεις. Μάλιστα, οι ειδικότητες είναι: Ιατροί ΠΕ ειδικότητας Παθολογίας και ειδικότητας Ψυχιατρικής, προσωπικό Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ, Σωφρονιστικοί Ενηλίκων ΠΕ καθώς και ψυχολόγοι ΠΕ. Επιπλέον, προκηρύσσονται 7 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι ειδικότητες που ζητούνται είναι προσωπικό Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας και ειδικότητας Νοσηλευτικής.
Οι περισσότερες, πάντως, θέσεις στην εν λόγω προκήρυξη του ΑΣΕΠ – 557 τον αριθμό – είναι αυτές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δύο είναι οι ειδικότητες που ζητούνται κι αυτές είναι: Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης ΔΕ και Προσωπικό Φύλαξης ΔΕ.
Οσοι προσληφθούν αναμένεται να απασχοληθούν στα Καταστήματα Κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία εδρεύουν στους νομούς Αργολίδας, Γρεβενών, Κέρκυρας, Λαρίσης, Ηρακλείου, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων, Αττικής, Ροδόπης, Χίου, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Μαγνησίας, Εύβοιας και Χαλκιδικής.
Εκτός από τα απαραίτητα προσόντα, βάσει της προκήρυξης, για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα. Ετσι, για παράδειγμα, για κάποιες θέσεις είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Για τη θέση των ιατρών, με ειδικότητα παθολογίας ή ψυχιατρικής είναι απαραίτητη η άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Ψυχιατρικής αντίστοιχα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη  27 Ιουνίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται πως το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας, και θα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη, 6Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Σημειώνεται πως ποσοστό 15% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης. Αντίστοιχα, γονείς με τρία παιδιά καθώς και τέκνα αυτών μπορούν να καλύψουν το 10% των συνολικών προκηρυσσόμενων μόνιμων θέσεων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
ΓΙΑ 17 ΘΕΣΕΙΣ: Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Σε αποσπάσεις 17 ατόμων προχωρά η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Οι θέσεις που ζητούνται είναι οι εξής:
Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Εξι θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
Μία θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Δύο θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Τέσσερις θέσεις ένστολου προσωπικού
Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως για τις θέσεις κατηγορίας Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ και της κατηγορίας Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες σε θέματα προμηθειών και συμβάσεων θα ληφθεί υπόψη. Παράλληλα, τόσο η προηγούμενη εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, κυρίως πρωτοκόλλου και προσωπικού, όσο και η ικανότητα χρήσης Η/Υ κυρίως στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων και υπολογιστικών φύλλων, θα θεωρηθούν απαραίτητες. Αντίστοιχα, για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων θα προτιμηθούν οι κάτοχοι πτυχίων Νομικής, Οικονομικών ή Διεθνών Σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση της απόσπασής τους είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gsecretariat@gsac.gov.gr. Σημειώνεται πως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 15 Ιουνίου.

Δήμος Πειραιά: 90 συμβασιούχοι για τις υπηρεσίες καθαριότητας
Συνολικά 90 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, στον τομέα καθαριότητας πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Πειραιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η πρόσληψη 50 οδηγών ΔΕ – 25 οδηγοί Γ" κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και 25 οδηγοί Γ" κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου – και 40 εργατών. Οι προσληφθέντες αναμένεται να καλύψουν έκτακτες ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Πειραιά, μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων των νεοπροσληφθέντων από το ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου.
130 άτομα για τις κατασκηνώσεις
Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 130 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των παιδικών εξοχών προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Μεταξύ των ειδικοτήτων είναι γιατροί, γυμναστές, μάγειρες, ψυχολόγοι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου έως τις 11 Ιουνίου.