Τα διευθυντικά στελέχη της Deutsche Bank εξετάζουν τις τελευταίες εβδομάδες να προχωρήσουν σε απολύσεις 10.000 εργαζομένων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της τράπεζας, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal». Εάν υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό θα χάσει τη δουλειά του ένας στους δέκα εργαζομένους της τράπεζας,
που είναι η μεγαλύτερη στη Γερμανία.