Στη δημιουργία επαγγελματικού Εργαστηρίου Εστίασης, στο οποίο οι καταρτιζόμενοι με σχετική υποστήριξη λειτουργούν ως δομή τροφοδοσίας  για τις ανάγκες ολοκλήρου του Κέντρου, δυναμικότητας ενενήντα ατόμων, συνέβαλε η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Εταιρία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΑ/ΑΜΕΑ), φορέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ένταξης ατόμων με ελαφρά νοητική υστέρηση. Οι ενέργειες στήριξης και αρωγής στο ΚΕΑ/ΑΜΕΑ καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη διαρκή προσφορά της ναυτιλιακής κοινότητας σε φορείς και δομές που περιθάλπουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων.