Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ετήσια ειδική σειρά γραμματοσήμων EUROPA 2018 με θέμα τις «Γέφυρες», δυο εμβληματικές ελληνικές γέφυρες, αυτές του Ρίου – Αντιρρίου και της Πλάκας.

Η σειρά αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο στις 49 χώρες μέλη της PostEurop με κοινή θεματολογία, στο πλαίσιο της ταχυδρομικής συνεργασίας των χωρών και της ενίσχυσης των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών τους μέσω της προώθησης του φιλοτελισμού.

Οι φίλοι των γραμματοσήμων  θα δουν στη σειρά και άλλες σπουδαίες γέφυρες, ή αν προτιμάτε κατασκευαστικές δομές που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη βοηθώντας τους πληθυσμούς να παρακάμψουν φυσικά εμπόδια, να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα μεταξύ των περιοχών και επίσης να μεταφέρουν γρηγορότερα τα απαραίτητα αγαθά.

Η σειρά θα κυκλοφορήσει από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία την Πέμπτη 24 Μαΐου.