Το ποσό των 90 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων συγκέντρωσε τελικά η Τράπεζα Αττικής από την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποίησε. Οπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας σε ανακοίνωσή της, είναι ικανοποιημένη για τη μέχρι τώρα πορεία θωράκισης της κεφαλαιακής της βάσης. Μάλιστα σημειώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή της στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και της ιδιωτικοποίησής της. Σήμερα, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, «θα συνέλθει το ΔΣ της τράπεζας για να πιστοποιήσει το ακριβές ποσό της συνολικής καταβολής και να διανείμει τα αδιάθετα όπως ο νόμος ορίζει, καθώς και να προβεί στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις».