Η«διαρροή» δικαιοδοτικών κρίσεων πριν από τη θεσμικά προβλεπόμενη δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως παρατηρείται πλέον ολοένα και συχνότερα, ιδίως σε περιπτώσεις πολυήμερων διασκέψεων για υποθέσεις με υψηλό πολιτικό και κοινωνικό φορτίο. Στο όνομα της άμεσης ενημερώσεως της κοινής γνώμης, το κυνήγι της είδησης φαίνεται να επικρατεί έναντι του απορρήτου της δικαστικής διασκέψεως. Σε τι εύρος και κατά ποίο χρόνο αίρεται –διά της «διαρροής» –η εν λόγω μυστικότητα έχει ασφαλώς κρίσιμη σημασία για την έκταση των κινδύνων που συνεπάγεται η παραβίασή της στην απονομή της δικαιοσύνης. Και τούτο διότι η επιβαλλόμενη μυστικότητα εξυπηρετεί, κατά τον λειτουργικό της σκοπό, τη διασφάλιση της ελεύθερης και ανεπηρέαστης –από εξωγενείς παράγοντες –έκφρασης της γνώμης των δικαστικών λειτουργών κατά τη διαδικασία εκφοράς της δικαιοδοτικής τους κρίσεως.

Πάντως από ποινικής πλευράς έχει κριθεί από τον Αρειο Πάγο ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του δικαστικού απορρήτου (της οικείας ποινικής διατάξεως) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάσκεψη, καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που υποχρεωτικά καταχωρίζονται με τη δημοσίευση της απόφασης που θα ακολουθήσει.

Ο Βασίλης Αλεξανδρής είναι δικηγόρος – τέως πρόεδρος του ΔΣΑ