Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας αλλά και την καλύτερη επίδοση της δεκαετίας παρουσίασε πέρυσι ο ΟΛΠ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κάπτεν Φου Τσένγκιου να διαβλέπει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων με το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα.
Ετσι, το 2017, σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έκανε η εταιρεία στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε  21,2 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. της χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 92%. Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6%, σε 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρ"ω της χρήσης 2016. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. έναντι 103,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.