Με κύριο στόχο να συνδράμει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των Μικρών Οινοποιητικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε o Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ). Ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί να καλύψει επαρκώς την απουσία επίσημης αντιπροσώπευσης των Μικρών Οινοποιητικών Επιχειρήσεων, καθώς και να βοηθήσει όλους τους νέους οινοποιούς αλλά και τους παλιότερους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο πρόεδρος Θ. Ντούγκος, ο αντιπρόεδρος Ι. Παπαργυρίου, η γενική γραμματέας Αικ. Μποσινάκη, ο ταμίας Απ. Θυμιόπουλος και οι Ελ. Διγενάκης, Ν. Πετρακόπουλος και Κ. Πυργάκης.