Την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών εσόδων σε βάθος δεκαετιών ενισχύει η άντληση κεφαλαίων ύψους έως 120 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολογιακού δανείου.
Ο όμιλος ήδη από την περσινή χρονιά αυξάνει το ποσοστό τέτοιων εσόδων που προέρχονται από τις υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.
Αυτή η στρατηγική που ξεδιπλώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν μεταξύ άλλων αποτέλεσμα των επενδύσεων της ύψους 2 δισ. ευρώ που έκανε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Στη φάση που βρίσκεται η εταιρεία και έχοντας μπροστά της τα προαναφερόμενα σχέδια αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ. Το σχετικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Θα εκδοθούν 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες, με τιμή 1.000 ευρώ η καθεμία και η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της. Προτεραιότητα των επενδύσεων είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος. Η εξασφάλιση σταθερών εσόδων έρχεται από την αξιοποίηση που έχει ο όμιλος της ηγετικής θέσης στους τομείς των παραχωρήσεων (με πλειοψηφικές συμμετοχές στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό και την Κεντρική Οδό και συμμετοχή στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΗΡΩΝ) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ), με ανεκτέλεστο ύψους 1,8 δισ. ευρώ, στο οποίο, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται νέες συμβάσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ.
Αξιοποιεί, επίσης, την κυριαρχία του στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 1,2 GW στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με νέα έργα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και μέγεθος για συμμετοχή στην παγκόσμια επανάσταση της καθαρής ενέργειας.
Ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2 δισ. ευρώ και απασχολεί 5.000 εργαζόμενους σε 16 χώρες.
Οι δραστηριότητές του τον έχουν φέρει σε ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, των Ιδιωτικών Εργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς των Εργων Περιβάλλοντος, των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων. Επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά την πολυετή κρίση που έπληξε καίρια τη χώρα και δυσανάλογα πολλούς από τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.
Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα πράσινου ομολόγου που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η θυγατρική του Ομίλου ΤΕΡΝA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ.