Την οριστική παύση, αντί της προσωρινής των έξι μηνών σε εφοριακό που χορηγούσε αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας ενώ υπήρχαν οφειλές, ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας
Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου.

Ο εν λόγω υπάλληλος φέρεται ότι μέσα στην διετία 2011-2012 προέβη στην έκδοση τουλάχιστον 122 αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας σε φορολογούμενους, ακόμη και από άλλες Δ.Ο.Υ. εκτός από αυτήν που υπηρετούσε, χωρίς να πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (είχαν οφειλές).

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης προσέφυγε στο ΣτΕ, υποστηρίζοντας ότι η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης των 6 μηνών είναι δυσανάλογα επιεικής σε σχέση με τις πράξεις του, καθώς μάλιστα από τις κατ΄ επανάληψη ενέργειες του, υπήρξε οικονομική βλάβη στο κράτος λόγω της αποστέρησης εσόδων που δικαιούταν να λάβει. Η κ. Παπασπύρου ζητά από τους συμβούλους Επικρατείας να επιβληθεί σε βάρος του εφοριακού η πειθαρχική ποινή «της οριστικής παύσης ή οιαδήποτε ποινή κρίνει το ίδιο ως προσήκουσα».