Στην αναστολή της παραγωγής νέων συμβολαίων προχώρησε η Alpha Insurance, με έδρα στη Δανία, ύστερα από εντολή της αρμόδιας εποπτικής Αρχής Danish Financial Supervisory Authority, όπως ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ασφαλιστική Alpha Insurance A/S, η οποία στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με αντιπρόσωπο τη Eurostatus Ασφάλειες, έκανε γνωστό ότι διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της πως θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους στο ακέραιο, καθώς εκτός των εποπτικών κεφαλαίων που ανέρχονται στα 310.000.000 ευρώ, ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι εργασίες της Alpha Insurance είναι αντασφαλιστικά καλυμμένες στις Munich Re και Swiss Re. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία Eurostatus στα τηλέφωνα 216-4004.137, 216-4004.143 και 216-4004.147.