Τον Αύγουστο του 2012, με το δεύτερο Μνημόνιο, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι γιατροί του ΕΣΥ και οι καθηγητές των ΤΕΙ είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται σε ένα βράδυ. Αποφάσισαν να μη μείνουν με σταυρωμένα χέρια και προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο πρόσφατα με σειρά αποφάσεων τούς δικαίωσε. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι αποδοχές τους θα πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 και παράλληλα να λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ετσι, το Δημόσιο καλείται να επιστρέψει στους υπαλλήλους και συνταξιούχους ένα ποσό που συνολικά αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Ειδικά για τους ένστολους, το κόστος για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, καθώς αφορά τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους απόστρατους. Μάλιστα, οι ανώτατοι δικαστές έδωσαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να πληρώσει σε διάστημα οκτώ μηνών όλα τα χρήματα που δικαιούνται χιλιάδες στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί.
Η απόφαση του ΣτΕ για την επιστροφή του 50% των αναδρομικών στους ένστολους (το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών το έχουν ήδη λάβει με τον Νόμο 4307/2014) θα πρέπει να εκτελεστεί μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, η εξόφληση των αναδρομικών θα γίνει σε έως 60 μηνιαίες δόσεις που θα αρχίσουν να τρέχουν από τον Οκτώβριο. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο το ποσό που θα πιστώνεται κάθε μήνα στους λογαριασμούς θα φθάνει τα 100 ευρώ. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί μέσα στο διάστημα αυτό των οκτώ μηνών, τότε θα της επιβληθεί πρόστιμο το οποίο θα καθοριστεί από το ΣτΕ.

Αυξήσεις και αναδρομικά
Οι απόστρατοι περιμένουν να δουν αύξηση στις συντάξεις τους από 32 έως 166 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά που αρχίζουν από τα 2.102 ευρώ για χαμηλόβαθμους αξιωματικούς και φτάνουν στα 10.790 ευρώ για τους ανώτατους.  
Η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ η επιστροφή των αναδρομικών θα πρέπει να καταλαμβάνει 65 μήνες, δηλαδή από 1ης Αυγούστου 2012 ώς και 31 Δεκεμβρίου 2017, και να δοθεί σε μηνιαίες δόσεις.
Ειδικότερα οι απόστρατοι ανάλογα με τον βαθμό θα λάβουν:
– Με βαθμό αρχηγού ΓΕΕΘΑ (και αντίστοιχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 166 ευρώ και αναδρομικά 10.790 ευρώ.
– Με βαθμό αρχηγού ΓΕΣ (και αντίστοιχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 121 ευρώ και αναδρομικά 7.896 ευρώ.
– Με βαθμό αντιστρατήγου (και αντίστοιχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 89 ευρώ και αναδρομικά 5.770 ευρώ.
– Με βαθμό ταξιάρχου (και αντίστοιχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 66 ευρώ και αναδρομικά 4.272 ευρώ.
– Με βαθμό συνταγματάρχη (και αντίστοιχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 60 ευρώ και αναδρομικά 3.907 ευρώ.
– Με βαθμό ταγματάρχη (και αντίστοιχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 32 ευρώ και αναδρομικά 2.102 ευρώ.
Εν ενεργεία ένστολοι
Οι εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας περιμένουν να λάβουν ακαθάριστα ποσά αναδρομικών από 643,60 έως 27.902,55 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν περικοπές που έγιναν σε βασικούς μισθούς και επιδόματα. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 50% των περικοπών που έγιναν στις αποδοχές τους βάσει του Ν. 4093/2012 και δεν τους επεστράφησαν, αν και κρίθηκαν αντισυνταγματικές βάσει παλαιότερων αποφάσεων του ΣτΕ.

Και άλλες αποφάσεις
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα πρέπει να εκτελέσει και άλλες αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών σε δημόσιους λειτουργούς. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τους γιατρούς του ΕΣΥ και τους καθηγητές των ΤΕΙ. Το ΣτΕ ορίζει ότι οι αποδοχές τους θα πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα προ του 2012.
Η αναδρομική αποκατάσταση των αποδοχών των γιατρών στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς και η επιστροφή του ποσού των περικοπών ισχύουν μόνο για τους τέσσερις διευθυντές νοσοκομείων που προσέφυγαν στο ΣτΕ, καθώς και για όσους έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας.
Ωστόσο, νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι όσοι προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους που κέρδισαν την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, όσοι γιατροί έχουν ήδη προσφύγει θα λάβουν αναδρομικά και τις διαφορές των αποδοχών τους από 1ης Αυγούστου 2012.
Αντισυνταγματικές έχουν κριθεί από το ΣτΕ και οι περικοπές που έγιναν στις αποδοχές των καθηγητών των ΤΕΙ μετά το 2012. Οπως ισχύει για τους γιατρούς του ΕΣΥ, έτσι και για τους καθηγητές των ΤΕΙ, αναδρομικά δικαιούνται μόνον όσοι προσέφυγαν δικαστικά και διεκδίκησαν την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των περικοπών και όχι εκείνοι που δεν προσέφυγαν. Οσοι δεν προσέφυγαν, μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ δικαιούνται να πάρουν μισθούς του 2012, αλλά από την ημέρα δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, δηλαδή από τώρα.