Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 53 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης τόσο του συγκεκριμένου νοσοκομείου όσο και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, αναμένεται να προσληφθούν 22 άτομα προσωπικό φύλαξης ΔΕ, 4 μάγειροι ΔΕ καθώς και 27 άτομα προσωπικό εστίασης ειδικότητας τραπεζοκόμων ΥΕ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 546 42, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2310-892.207, 2310-892.242). Σημειώνεται πως η λήξη της υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τη Δευτέρα στις 12 Μαρτίου.

Αγ. Αναργυροι – Καματερο
26 γυμναστές για τον Δήμο
Είκοσι έξι καθηγητές φυσικής αγωγής πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, ΤΚ 135 61 Αγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. 213-2023.688).