13 Φεβρουαρίου 1932
ΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ
Εις το Τμήμα Γενικής Ασφαλείας (Σατωβριάνδου 41) φυλάσσονται τα κάτωθι αντικείμενα ευρεθέντα εις διάφορα σημεία της πόλεως:
1) Εν ζεύγος υποδήματα μικρού παιδιού Νο 21 λουστρίνια ευρεθέντα εις την πλατείαν Μοναστηρακίου
2) Ενα πορτοφόλι μικρό κερμάτων πεταλοειδές καφέ χρώματος με ποικίλματα και τη μάρκα «γάλα Ολλανδίας» περιέχον 3 εκατοντάδραχμα χαρτονομίσματα και 25 δραχμάς εις κέρματα ευρεθέν εις το Παναθηναϊκόν γήπεδον
3) Εν εκατοντάδραχμον χαρτονόμισμα ευρεθέν εντός του ηλεκτρικού σταθμού Ομονοίας
4) Ενα ζεμπίλι κοινό καινουργές κενόν ευρεθέν εις την οδόν Παυσανίου (Παγκράτι) (…)
11) Εν ελαστικόν αυτοκινήτου φορτηγού ημικαινουργές ευρεθέν εις λεωφόρον Θησέως

14 Φεβρουαρίου 1932
ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟΝ
Απεφασίσθη επί τέλους οριστικώς η καθιέρωσις του σταφιδόψωμου. Αύριον συνέρχεται η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου των Εσωτερικών όπως λάβη αποφάσεις περί της τεχνικής εφαρμογής του μέτρου. Από τότε που ερρίφθη το πρώτον η ιδέα προς καθιέρωσιν της υγιεινής αυτής τροφής – του γλυκύσματος του λαού, όπως προσφυέστατα απεκλήθη – παρήλθε πολύτιμον διάστημα, κατά το οποίον θα ημπορούσαν να έχουν καταναλωθή πολλοί τόννοι σταφίδος. Το πράγμα όμως συνεζητείτο μόνο και τόσον καιρόν ηκούαμεν μόνον το σταφιδόψωμον. Ας ελπίζωμεν ότι αυτήν την φοράν θα το… φάγωμεν.

15 Φεβρουαρίου 1932
ΟΙ ΓΥΜΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΟΥΕΣΤ ΕΝΤ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ. – Το ζήτημα της ημέρας ενταύθα είνε ο σύλλογος των γυμνιστών του αριστοκρατικού Γουέστ Εντ του Λονδίνου, ο οποίος διά να μη σκανδαλίζη τον κόσμον ωνομάσθη σύλλογος ηλιοθεραπευτικής. Πράγματι όμως είνε σωματείον, το οποίον έχει στόχον κυρίως την διάδοσιν του γυμνισμού. Ο σύλλογος αριθμεί 300 μέλη, μεταξύ των οποίων πολλοί είνε διδάσκαλοι και καθηγηταί, εννέα ιατροί, τρεις δικηγόροι, εξ χρηματισταί, πέντε χρηματομεσίται, ανώτεροι υπάλληλοι του Λόυδ, τραπεζικοί κ.λπ.
Γίνονται και μπαιν μιξτ. Δηλαδή τα λουτρά είναι μικτά δι’ άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι εμφανίζονται τελείως γυμνοί. Εδώ η φαντασία του ανθρώπου σταματά και διερωτάται κανείς πώς μπορεί να γίνουν λουτρά μικτά με άνδρες και γυναίκες τελείως γυμνούς χωρίς να προηγηθούν σκάνδαλα.

16 Φεβρουαρίου 1932
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κύριε Διευθυντά,
Με μεγάλη έκπληξι διάβασα το χθεσινό σας σημείωμα σχετικά με το Εθνικό Θέατρο και μένα. Ομολογώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου σε καμία από τας προθέσεις που μου απεδόθησαν. Και τούτο γιατί ευθύς από την πρώτη μέρα του ερχομού μου εξήγησα τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήτο δυνατή η συνεργασία μου στο Εθνικό Θέατρο. Εκτός αυτού δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί με κατηγορούν ότι είχα ατομικάς βλέψεις σχεδιάζουσα δήθεν να φέρω τέτοιες μεταβολές ώστε να είνε ασφαλής η διάλυσις του εθνικού προορισμού του θεάτρου και η μεταβολή εις ιδιωτικήν επιχείρησιν(...). 
Μετά τιμής ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΧΕΛΜΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από