«Εκτός υπηρεσίας» οχήματα που παραμένουν ακινητοποιημένα στα αμαξοστάσια σε ποσοστό 50% του στόλου λόγω αδυναμίας αγοράς ανταλλακτικών, μεγάλης ηλικίας προσωπικό που θα ανανεωθεί μόνο με μια γενναία εθελουσία έξοδο και θολό τοπίο με την κατανομή των εσόδων από τα εισιτήρια συνθέτουν την εικόνα του ΟΑΣΑ και ειδικότερα της ΟΣΥ. Τα οχήματα έχουν μέσο όρο ηλικίας περί τα 13 χρόνια, αλλά ακόμη και όσα κρίνονται κατάλληλα από μηχανικής άποψης να κινηθούν – κοντά στα 1.200, αφού περίπου 1.100 είναι ακινητοποιημένα – δεν είναι βέβαιο ότι πληρούν τις κατάλληλες υγειονομικές προδιαγραφές.

Τα παράπονα των επιβατών για βρώμικα λεωφορεία είναι καθημερινά και συχνά οι οδηγοί καταγγέλλουν ότι βρίσκουν κάθε λογής ευρήματα, όπως σύριγγες, που απομακρύνουν οι ίδιοι. Ιδέες πάνω στο τραπέζι υπάρχουν πολλές, λέει άνθρωπος με γνώση των επικείμενων αλλαγών, όπως για παράδειγμα, αφού δεν υπάρχουν πόροι για αγορά νέου στόλου, να αρχίσει η ΟΣΥ να νοικιάζει λεωφορεία από τρίτους, δηλαδή ιδιώτες ή να αναπτύξει συνέργειες με ελληνικές βιομηχανίες, όπως η ΕΛΒΟ, που επίσης μεταβιβάζεται στο Ταμείο.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα ονομάζεται προσωπικό. Ο ΟΑΣΑ απασχολεί συνολικά 7.896 εργαζομένους (τέλη 2016), εκ των οποίων περίπου οι μισοί εργάζονται στην ΟΣΥ. Το συγκοινωνιακό έργο της έχει συρρικνωθεί λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, με το εναπομείναν να έχει υψηλό μέσο όρο ηλικίας, το οποίο όπως και στα ΕΛΤΑ θα μπορούσε να ανανεωθεί μέσω εθελουσίας εξόδου. Αρκεί βεβαίως να βρεθούν τα χρήματα.

Το τρίτο πρόβλημα είναι τα εισιτήρια. Τα περιορισμένα σημεία πώλησης καθιστούν την εύρεση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων δύσκολη υπόθεση, οδηγώντας ακόμη και συνεπείς επιβάτες στη λαθρεπιβίβαση. Εως σήμερα τα έσοδα από τα εισιτήρια τα έπαιρνε ο ΟΑΣΑ, ο οποίος εν συνεχεία τα μοίραζε στις δύο εταιρείες, δίχως να είναι σαφές με ποια κριτήρια, λένε άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Το καθεστώς αυτό θα γίνει πιο διαφανές.

Το τέταρτο θέμα αφορά το κεφάλαιο της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΣΑ. Οπως πολλές ΔΕΚΟ που αποτελούν κρατικά μονοπώλια, έτσι και αυτός διατηρεί μεγάλου μεγέθους και αξίας ακίνητα. Το 2016, για παράδειγμα, αποτίμησε την αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων αλλά και των προς επένδυση ακινήτων του στα 853 εκατ. ευρώ. Στις παρατηρήσεις όμως που συνοδεύουν τον ισολογισμό του, οι ορκωτοί ελεγκτές διατυπώνουν επιφυλάξεις για την αξία των συγκεκριμένων ακινήτων. Προσθέτουν μάλιστα ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου. Επισημαίνουν επίσης ότι ο ΟΑΣΑ δεν έχει σχηματίσει στις οικονομικές καταστάσεις του καμία πρόβλεψη για μεγάλες εκκρεμείς υποθέσεις αγωγών, ύψους 901 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις «στρατηγικές κατευθύνσεις» του υπουργείου Οικονομικών προς το Υπερταμείο, ο ΟΑΣΑ πρέπει να βελτιώσει άμεσα τα περιθώρια καθαρού και λειτουργικού κέρδους του, να «δει» ξανά τις εσωτερικές λειτουργίες του και να αυξήσει συνολικά την αποδοτικότητά του. Αποκλείεται πάντως η παραχώρηση ποσοστού του σε ιδιώτη, αφού σε μια τέτοια περίπτωση τα εισιτήρια θα αυξάνονταν, αλλά και θα απεντάσσονταν ενδεχομένως τρέχοντα έργα ΣΔΙΤ, κοινή παράμετρος για όλες τις ΔΕΚΟ των μεταφορών και υποδομών.